Šīs privātuma politikas mērķis ir informēt, kādu informāciju un kādiem nolūkiem par Jums varam apkopot, ja izmantojat tīmekļa vietni www.dzivespriekaskola.lv, un kā tiek veikta šīs informācijas apstrāde.

  • Tīmekļa vietnes www.dzivespriekaskola.lv īpašnieks un uzturētājs ir privātpersona Kaspars Breidaks
  • Personas dati tīmekļa vietnes sistēma tiks glabāti piecus gadus no datu saņemšanas brīža
  • Personas dati tiek ievākti ar mērķi, lai sazinātos ar datu subjektu
  • Datu subjektam ir tiesības tikt aizmirstam, iesniedzot pieprasījumu par personas datu dzēšanu, rakstot uz e-pastu dzivespriekaskola@gmail.com